Urząd Gminy Gaworzyce

Zawiadomienie - zakończenie postępowania - inwestycja celu publicznego

Gaworzyce, dnia 27 listopada 2013r.

GN 6730.8.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla wsi Dzików, na działkach ewidencyjnych nr: 12/1, 12/17, 13, 14/3, 15, 16/1, 16/2, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/11, 23/12, 24, 25, 26, 27/7, 28, 647/6, 717/3, 737/1, 738/1, 738/4, 739, 740/1, 741/1, 741/2, 742, 743, 1019, 1032, 1045, 1051 położonych w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających            z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            Informuję, że zawiadomienie zostanie wywieszone w formie ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, na stronie BIP Gminy Gaworzyce oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Gaworzyce.

 

            Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania.

 

 

Wójt

                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

Metadane

Data publikacji : 27.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry