Urząd Gminy Gaworzyce

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - inwestycja celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej 20kV w Gaworzycach

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Gaworzyce

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

Na podstawie art. 53 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej 20 kV zasilającej stacje transformatorową nr ST-887-6 na linię kablową, na działce ewidencyjnej nr 581/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Gaworzyce przy ulicy Szkolnej, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie

 

Wnioski i uwagi w wyżej wymienionej sprawie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          (-) Jacek Szwagrzyk

 

Metadane

Data publikacji : 27.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry