Urząd Gminy Gaworzyce

Obwieszczenie WG - wydanie decyzji - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY  GAWORZYCE

 

 

z   dnia  19  GRUDNIA 2013 r.

 

 

 

Stosownie  do  art. 53  ust, 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U, z 2003r. Nr 80,  poz. 717 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że  została wydania  decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego   p.n. 

 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody i sieciami infrastruktury technicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych 349, 734/4, 734/5, 734/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Kłobuczyn, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki.”

 

 

Wójt

                                                                                              (-) Jacek Szwagrzyk

 

             

Metadane

Data publikacji : 23.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry