Urząd Gminy Gaworzyce

OGłoszenie I przetargu ustnego - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

                                                                                                        Załącznik Nr 1

                                                                                                        do Zarządzenia Nr  83/2013

                                                                                                        Wójta Gminy Gaworzyce

                                                                                                        z  dnia 31 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

            zapraszam do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1141/21 o pow. 555 m2 i 1141/22 o pow. 302 m2 stanowiącej własność Gminy Gaworzyce zapisanej w Księdze Wieczystej LE1G/00035061/0 położonej w Gaworzycach (w MPZP wsi Gaworzyce oznaczonej symbolem 12 MN/UC – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych/usługi komercyjne).

 

Działki położone są miejscowości Gaworzyce w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do działki z ulicy Bankowej lub ul. Kasztanowej. Do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych takich jak: energia, wodna, kanalizacja i gaz. Kształt działki jest regularny teren płaski. 

 

Cena wywoławcza 28.890, 00 zł netto

Wadium – 2.800,00 zł

Do wylicytowanej kwoty netto doliczony będzie podatek VAT.

 

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 4 lutego 2014r. o godz. 1200 w Sali Nr 19  Urzędu Gminy w Gaworzycach 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy w BS Legnica O/Gaworzyce nr 18 8649 1060 2001 0000 0101 0002 najpóźniej do dnia                       30 stycznia 2014r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy osoba  wygrywająca uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

 

Zastrzega się odwołanie przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85,       59-180 Gaworzyce (pokój nr 9, tel. (076) 8316-285 w. 46).

 

 

 

Wójt

                                                                                  (-) Jacek Szwagrzyk

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry