Urząd Gminy Gaworzyce

Aktualnie znajdujesz się na:

Rada Gminy Gaworzyce

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez wójta gminy wykonującego jej uchwały.
 
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Oprócz uchwał Rada Gminy może podejmować czynności proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele i opinie.

 
 
 
W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2013
Data modyfikacji : 06.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Dziurman
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry