Urząd Gminy Gaworzyce

Petycja nr 5/2020 – przyjęcie uchwały przez Radę Gminy Gaworzyce_równe traktowanie mieszkańców przez władze publiczne_szczepienia przeciw SARS-CoV-2

Petycja wniesiona do Rady Gminy
 
Podmiot wnoszący petycję:
Szymon Styrczula, ul. Jackowskiego Wrocław

Piotr Sterkowski, ul. Kłodzka 25, 04-913 Warszawa

 
Przewidywany termin załatwienia petycji:  3 miesiące od dnia złożenia petycji.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynoszący 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie się liczył od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 wyżej cyt. ustawy, sposób załatwienia petycji wielokrotnej zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,
o którym mowa w art. 13. ust. 1 ww. ustawy.

Metadane

Data publikacji : 11.12.2020
Data modyfikacji : 18.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry