Archiwum

Data publikacji 13.04.2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gaworzyce

Załączniki

Wcześniejsze ogłoszenia znajdują się na starej stronie BIP pod linkiem:

http://sbip.pl/ngaworzyce/site/pl/WGOgosze/show.html

Data publikacji 13.04.2017

Data modyfikacji 13.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Anna Młynarczyk

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 360 wizyt