Rok 2018

Data publikacji 09.07.2018

Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich w obrębie 0002 Gaworzyce gmina Gaworzyce.

                                                          

                                              

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wójta Gminy Gaworzyce

z dnia  05 lipca  2018 r.

 

 

 

w sprawie :  powołania  zespołu do szacowania szkód łowieckich w obrębie  0002 Gaworzyce gmina Gaworzyce.   

     Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000 )  oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1295,60 z 2018r. 50,650,651) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję zespół do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę  na działce numer   170/9 położonej  w obrębie 0002 Gaworzyce  w składzie :

 

1. osoba fizyczna*)                                - przedstawiciel Kola Łowieckiego „Św. Eustachy” Gościeszowice

2. osoba fizyczna*)                                -przedstawiciel Kola Łowieckiego „Św. Eustachy” Gościeszowice

3. Jan Rygiel                                          - sołtys sołectwa Gaworzyce

4. Alina Kuntschke-Gabrysz               - przedstawiciel Urzędu Gminy w Gaworzycach,

6. osoba fizyczna*)                                -  właściciel  nieruchomości

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                               Wójt

                                                                                   (   )  Jacek Szwagrzyk

 

 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Data publikacji 09.07.2018

Data modyfikacji 23.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Alina Kuntschke-Gabrysz

Osoba publikująca: Elżbieta Litwin


Statystyka strony: 58 wizyt