Urząd Gminy Gaworzyce

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Gaworzyce

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

Na podstawie art. 53 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą („KOŹLICE IV – drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”), na działce o numerze ewidencyjnym 103, położonej w obrębie ewidencyjnym Koźlice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Wnioski i uwagi w wyżej wymienionej sprawie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt

(-) Jacek Szwagrzyk

Metadane

Data publikacji : 05.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Gaworzyce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Młynarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Litwin

Opcje strony

do góry